Je bekijkt nu Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2022 aangenomen

Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2022 aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2022 als hamerstuk aangenomen. Daarbij is de PVV-fractie aantekening verleend. Dat wil zeggen dat de fractie, als er stemming zou hebben plaatsgevonden over dit wetsvoorstel, tegen zouden hebben gestemd. Het wetsvoorstel wijzigt een aantal fiscale wetten. De meeste wijzigingen zijn technisch of redactioneel van aard. Het voorstel bevat ook enkele inhoudelijke wijzigingen. De maatregelen in dit wetsvoorstel hebben geen gevolgen voor het budgettaire beeld.

Dit wetsvoorstel bevat:

  • de invoering van een inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting voor vennootschappen met landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet;
  • een aantal wijzigingen in de Algemene douanewet;
  • een technische aanpassing in de afvalstoffenbelasting;
  • het invoeren van een nieuwe rentebepaling in de Invorderingswet;
  • het vervallen van de horizonbepaling over het bodemrecht van de Belastingdienst in de Invorderingswet;
  • het opnemen van een algemene antimisbruikmaatregel in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen; en
  • redactionele wijzigingen in de Wet op de loonbelasting en de Invorderingswet.
Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 35.708 | 06-12-2021