Je bekijkt nu Ontslag wegens handelen in strijd met gedragsregels werkgever

Ontslag wegens handelen in strijd met gedragsregels werkgever

De kantonrechter heeft op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst tussen een bank en een baliemedewerkster ontbonden. De bank had als beleid dat geen contante bedragen mochten worden omgewisseld in andere coupures vanwege het risico op witwassen. De medewerkster had dat beleid in twee gevallen omzeild door klanten een Amerikaanse dollar te laten aankopen en te laten betalen met een € 500 of € 200 biljet. Het wisselgeld werd in kleine coupures voldaan. De medewerkster heeft daarbij niet de gebruikelijke commissie voor een valutawissel in rekening gebracht. Deze gedragingen zijn naar het oordeel van de kantonrechter ernstig verwijtbaar. In de bancaire sector is integriteit van groot belang. Werknemers van banken vallen onder het bankentuchtrecht en zijn wettelijk verplicht de bankierseed af te leggen. Met die eed belooft de bankmedewerker zijn of haar functie integer en zorgvuldig te zullen uitvoeren en zich te zullen gedragen naar de wetten, reglementen en gedragscodes die op hem of haar van toepassing zijn. Ook de baliemedewerkster heeft deze eed afgelegd. Volgens de kantonrechter heeft de medewerkster in strijd gehandeld met de gedragsregels van de bank waardoor een onherstelbare vertrouwensbreuk is ontstaan. Vanwege de ernst van de gedragingen hoeft de bank aan de werkneemster geen transitievergoeding te betalen.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBNHO20211246, 8812763 \ AO VERZ 20-167 | 11-01-2021