Aangenaam .... wij zijn de adviseur die jou begrijpt!

NBC de Haan van de Goor

NBC Actueel

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 gepubliceerd.

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de AOW-leeftijd en de leeftijd, waarop de AOW-opbouw begint, voor het jaar 2029

De minister van SZW heeft de bedragen van de vermogenstoets voor de zorgtoeslag voor 2024 gepubliceerd. Een alleenstaande heeft in 2024 geen recht op

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de leennormen voor hypothecair krediet voor

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) omvat een opzegverbod voor de werkgever als de beëindiging van de dienstbetrekking verband houdt met het

Compleet dienstenpakket voor ondernemers

Op ons kantoor kunt u uiteraard terecht voor accountancy, administratieve en fiscale dienstverlening, juridisch advies, HR Diensten & salarisverwerking en Online samenwerken. Voor een succesvolle bedrijfsvoering is echter meer nodig. Om u hierbij te ondersteunen bieden wij u een vrijwel compleet dienstenpakket. Bij al uw vraagstukken kunt u een beroep doen op een van onze ervaren accountants of adviseurs. Voor zeer specifieke kwesties maken we gebruik van ons netwerk van specialisten.

Thuis in iedere branche

Onderneming, Maatschap,  Stichting, Vereniging, of ZZPér, in binnen of buitenland, bij NBC Accountants & Adviseurs, kunt u altijd terecht. Onderstaand enkele willekeurige branches, met een korte verdieping. Staat uw branche er niet bij, neem contact op en wij  zijn de Adviseur die u begrijpt.

 • Onderwijs
 • Zorg
 • Energie
 • Nuts
 • Agro
 • Automotive
 • Bouw
 • Detailhandel
 • Dienstverlening
 • Groothandel
 • Horeca
 • Farmacie / medisch
 • Sport & Recreatie