Je bekijkt nu Kamervragen ondernemers in grensregio

Kamervragen ondernemers in grensregio

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers in de grensregio beantwoord. De vragen hebben betrekking op ondernemers die in het ene land wonen en in het andere land hun bedrijf hebben.

Om te voorkomen dat ondernemers in grenssituaties tussen wal en schip terechtkomen kan de zelfstandige die in Nederland woont en buiten Nederland zijn bedrijf heeft hier aanspraak maken op bijstand voor levensonderhoud. De ondernemer die in het buitenland woont en in Nederland zijn bedrijf heeft, kan hier aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal.

De daartoe strekkende ministeriële regeling is op 1 mei gepubliceerd in de Staatscourant en op 8 mei 2020 in werking getreden.

De zelfstandige die in België woont en in Nederland zijn bedrijf heeft, komt in België in aanmerking voor het Leefloon. De zelfstandige die in Duitsland woont, komt in aanmerking voor het tijdelijk versoepelde Arbeitslosengeld II. De ondernemer die in Nederland woont en in België c.q. Duitsland zijn bedrijf heeft, komt in aanmerking voor een “coronalening” in Vlaanderen en het KfW-Schnellkredit in Nedersaksen of Noordrijn-Westfalen.

In het buitenland gevestigde werkgevers van in Nederland sociaalverzekerde werknemers kunnen een beroep doen op de NOW.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | publicatie | 2020-0000061847 | 20-05-2020